Par mums

Sabiedrība arvien vairāk noslāņojas. Ne tikai pēc ienākumu līmeņa. Mūs atšķir dažādi hobiji, intereses un prioritātes. Mēs atšķiramies pēc intelekta, zināšānu un izglītības līmeņa. Attieksme pret reliģiju, politiku, kultūru, zinātni un vispārējām dzīves vērtībām sabiedrībā ir tik dažāda kā nekad.

Modernā pasaule intensīvi stimulē šādu noslāņošanos. Neskaitāmas iespējas izvēlēties savu interešu, prioritāšu, attīstības un pilnveidošanās, bet varbūt notrulināšanās virzienu šo procesu eskalē vēl nebijušā līmenī.

Mediju ietekme pār procesiem sabiedrībā arvien pieaug. Avīžu un portālu virsraksti nogalina bankas, stimulē vai grauj ekonomikas. TV seriāli piekaļ pie dīvāniem zīdaiņus un viņu vecākus. Dzeltenā prese pārvērš ikdienas dzīvi nebeidzamā reālitātes šovā. Modes žurnāli veido mūsu ģērbšanās stilu, sociālie tīkli aizvieto klases vakarus. Ceturtā vara ir kļuvusi par pirmo sadalot sabiedrību sīkās interešu grupās un pārņemot kontroli pār katras šīs grupas dzīvesstilu.

Glancētajiem žurnāliem šajā virpulī ir neatsverama loma. No visiem medijiem tieši žurnāli visvairāk ietekmē sabiedrības patēriņa paradumus. Šis process virzās caur viedokļu līderiem, kuri ir katrā sabiedrības šūniņā. Tie ir cilvēki pie kuriem vēršas pēc padoma izvēloties automašīnas, kleitas un mobilos telefonus. Savukārt, viedokļu līderi ir galvenā glancēto žurnālu auditorijas daļa. Būdami ļoti zinoši katrs savā jomā tie izvirza arī augstas prasības pret saturisko kvalitāti medijos, kurus tie patērē, pretī sniedzot krietnu lojalitātes devu - šiem žurnāliem uzticas, tos mīl un ciena, no tiem gūst dzīvē noderīgas atziņas.

Tieši šo komplicēto procesu dēļ žurnāli ar visaugstāko saturisko kvalitāti arī spēj sniegt augstāko atdevi tajos izvietotajai reklāmai. Tā ķēdes reakcijas formā iespiežas apziņā visplašākajos sabiedrības slāņos, ietekmējot miljoniem izvēļu pie veikalu plauktiem. Uzņēmumi, kas izprot šo žurnālu reklāmas efektivitātes burvību, rīkojas ar saviem mārketinga budžetiem gudri, kļūstot par vadošajiem savās nozarēs, sasniedzot ievērojamus rentabilitātes un reputācijas rādītājus.

Rezultātā var droši apgalvot, ka intensīvas mediju diversifikācijas laikmetā glancēto žurnālu loma saglabājas nemainīgi augstā līmenī, bet ekonomikas un patēriņa izaugsmes apstākļos to potenciāls ir vēl lielāks.

Lilita koncentrē savu pieredzi, radošo potenciālu un zināšanas tieši visaugstākās kvalitātes glancēto žurnālu veidošanā. Precīzs balanss starp lasītāju un reklāmdevēju interesēm, pastāvīgas inovācijas gan pašos žurnālos, gan procesos ap tiem un attiecīgas investīcijas attīstībā raksturo Lilitu kā vadošo glancēto žurnālu izdevēju Latvijā.