Žurnāls Latvijas Architektūra apbalvots ar MK Atzinības rakstu

Mūsu 25 gadu darbs pie žurnāla Latvijas Architektūra atzīmēts ar MK Atzinības rakstu. Video no 8.minūtes. Padies Jānim, Veltai, Kimai, Agritai, Gunitai, Andai, Ārim, Gintam, Vitālijam, Jānim, Artim, Sandrai, Sanitai, Ullai, Aijai, Inetai, redkolēģijai, milzīgajam autoru kolektīvam, Latvijas Arhitektu Savienībai, KKF, Latvijas Pastam, PresesServiss, daudzajiem reklāmdevējiem un sadarbības partneriem. Tomēr vislielākais paldies - žurnāla kuplajam lasītāju pulkam.