Reklāmu iesniegšanas noteikumi

Gatavo reklāmu iesniegšana

Adrese: ftp://78.28.250.94
FTP lietotājs: li_reklama
FTP parole: LI_reklama

Makets jpg formātā jāatsūta uz e-pastu: reklama@lilita.lv ar norādi, kādai reklāmai un kādam žurnālam tas paredzēts.

DVD, CD-ROM piegādāt Merķeļa 21, Žurnālu izdevniecība LILITA.

SŪTĪJUMAM JĀPIEVIENO MAKETĒTĀJA VĀRDS UN TĀLRUŅA NUMURS!!!

Visām reklāmām OBLIGĀTI jābūt līdzi izdrukām, vai arī jāatsūta makets jpg formā uz e-pastu: reklama@lilita.lv ar norādi, kādai reklāmai un kādam žurnālam tas paredzēts.

Reklāmas izmērs:

 • Izgatavojot reklāmu, ievērojiet konkrētajam žurnālam norādītos reklāmu izmērus.
 • Izgatavojot veselas lappuses vai atvērumus, obligāti jāatstāj 5 mm apgriešanai no katras malas.
 • Izgatavojot 2/3 un 1/3 reklāmlaukumus, jāatstāj 5 mm apgriešanai uz augšu, uz leju un pa labi, ja reklāmu paredzēts izvietot labajā lappusē. Ja reklāma izvietojama kreisajā lapā, jāatstāj 5 mm uz augšu, uz leju un pa kreisi.

Žurnālu izmēri

 • Lilit, Lilit (latv. valodā)
  apgrieztais izmērs 220 x 297 mm (pilnais izmērs 230 x 307 mm);
 • Latvijas Architektūra, Latvijas Būvniecība
  apgrieztais izmērs 229 x 297 mm (pilnais izmērs 239 x 307 mm);
 • Copes Lietas, Patron
  apgrieztais izmērs 210 x 297 mm (pilnais izmērs 220 x 307 mm);
 • GEO
  apgrieztais izmērs 213 x 270 mm (pilnais izmērs 223 x 280 mm).
 

Ja reklāma tiek izgatavota MAC OS vidē

 • Izgatavojot reklāmu Adobe Illustrator programmā:
  1. visam tekstam jābūt outline formātā;
  2. attēliem vēlams būt TIFF formātā;
  3. fails jāsaglabā kā EPS;
  4. visiem attēliem jābūt līdzi dokumentam.
 • Izgatavojot reklāmu Adobe Indesign programmā:
  1. visam tekstam jābūt outline formātā vai arī visiem fontiem jābūt līdzi;
  2. attēliem vēlams būt TIFF formātā;
  3. faili jāsaglabā, izmantojot Package funkciju.
 • Reklāma PDF formātā:
  1. tiek pieņemta tikai veselu lappušu vai atvērumu reklāmām;
  2. teksts jāpārvērš par outline;
  3. failu eksportējot kā PDF, obligāti jāievēro:
   Compatibility: Acrobat 4 (PDF 1.3)
   Compression: Zip
   Bleed: 5mm
   Transparency Flattener: High Resolution
 • Attēli:
  1. CMYK režīmā;
  2. 300 dpi izšķirtspēja;
  3. TIFF bildēm nelietojiet LZW saspiešanu.
 • Fonti: Vēlams lietot Open Type fontus.
 • Failu kompresija: Tikai StuffIt (.SIT), ZIP (.ZIP).

Ja reklāma tiek izgatavota PC vidē

 • Attēliem jābūt TIFF formātā, CMYK režīmā (ar 300 dpi izšķirtspēju), nekompresētiem;
 • Tekstam jābūt outlines (text as curves);
 • Jāsaglabā Adobe Illustrator (AI) formātā;
 • Visi attēli jāpievieno dokumentam.
 • Izgatavojot reklāmu CorelDraw programmā: pirms iesniegšanas mums, lūdzu, veiciet šādas darbības:
  1. Pārvērtiet visu tekstu outlines režīmā.
  2. Eksportējiet AI (Adobe Illustrator) formātā.
  3. Atveriet eksportēto failu un pārliecinieties, ka eksportēšanas procesā nekas nav mainījies.