Reklāmas cenas žurnālos

 
Redakcionālā daļa
atvērums3980.004980.00x1980.00
1 lpp 1. pusē2900.003480.002800.001560.00
1 lpp 2. pusē2600.002980.00xx
1/2 lpp rāmī (horizontāla)xx1400.00x
1/2 lpp apgriezta (horizontāla)1500.001780.001500.00590.00
Reklāmu bloksx
1/2 lpp980.001250.00x560.00
1/4 lpp480.00575.00700.00298.00
1/8 lpp265.00298.00350.00145.00
CPT 1 lpp30.0027.00x35.00
Auditorija (000)101154x51
  • Visas cenas norādītas EUR bez PVN
  • Visām cenām darbojas klienta un aģentūras atlaide
  • Cenās iekļauta maketa adaptācija dažādiem žurnālu izmēriem